Polityka cookies

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących świadczeniu usług drogą elektroniczną przez firmę Drewniane Domy Chrzanowscy Wojciech Chrzanowski siedzibą w Waplewie.

§1

Definicje

 1. Administrator oznacza firmę Drewniane Domy Chrzanowscy Wojciech Chrzanowski siedzibą w Waplewie 67/4, 11-015 Olsztynek, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies oznacza zbiór danych w postaci niewielkiego pliku tekstowego zapisywanego i przechowywanego na urządzeniach Użytkownika Serwisu.
 3. Cookies Administratora oznacza HTTP Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne oznacza HTTP Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis oznacza stronę serwis internetowy Administratora, działający w domenie chrzanowscy.pl.
 6. Urządzenie oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. HTTP oznacza protokół transmisji danych wykorzystywany do wyświetlania stron internetowych.

§2

Rodzaje Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub złośliwego oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych preferencji każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają informacje o nazwie domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisane wartości.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane wcześniej informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu upłynięcia czasu ich ważności lub skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z Serwisu może nie być możliwe w pełnym zakresie funkcjonalnym.

§3

Cele stosowania Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Urządzenia.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji pełnej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać parametry Urządzenia Użytkownika i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu badania oraz analizy oglądalności.
  W szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia jego udoskonalanie.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Administratorem cookie zewnętrznego jest firma Google Inc. z siedzibą w USA.
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com. Administrator cookie zewnętrznego jest firma Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

§4

Zarządzanie Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Zmiany można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  Poniżej znajdują się linki prowadzące do informacji, jak można zmienić ustawienia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z opcji dostępnych w przeglądarce.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.